Sähkö-Net Ky tekee sähköasennuksiin kohdistuvia viranomaistarkastuksia. Kalevi Nyyssönen on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) valtuuttama tarkastaja, VTS 182.

Sähkö-Net Ky tekee myös vapaaehtoisia asennustarkastuksia esim. silloin kun halutaan varmistua asennuksien turvallisuudesta. Sähkö-Net Ky on sähkötarkastusyhdistys SÄTY:n jäsen.

Sähkö-Net Ky tarkastukset kohdistuvat varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin.

Tutustu sähkötarkastuksiin lisää:

https://tukes.fi/sahko/sahkoasennusten-kayttoonottovaiheen-tarkastukset https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot/kunnossapito-ja-maaraaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksessa todetaan, että

  1. sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
  2. Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
  3. Sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastuksen tilaa yleensä kiinteistön omistaja.

Määräaikaistarkastus on tehtävä luokan 1 laitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta 10 vuoden välein. Mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolla tehtävä määräaikaistarkastus 10 vuoden välein.

Varmennustarkastukset

Varmennustarkatuksessa todetaan mm., että urakoitsija on tehnyt kohteelle käyttöönottotarkastuksen.

Tämän tarkastuksen tilaa yleensä laitteiston rakentaja. Myös muu taho voi pyytää varmennustarkastuksen.

Kysy lisää puh. kalevi.nyyssonen@sahkonet.fi tai 0400 675 730, olethan ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse tai tekstiviestitse, johtuen turhista puhelinmarkkinoinneista.